Specialiąją atitikties karštąją liniją valdo ir stebi audito komitetas, kuris yra bendrovės „Novo Nordisk“ direktorių tarybos organas.

Jeigu esate bendrovės „Novo Nordisk“ darbuotojas, raginame apie tai pranešti vietos vadovybei, vietos teisės ar personalo skyriaus darbuotojams. Jei toks variantas netinka, galite pasinaudoti toliau nurodytomis galimybėmis. 

Apie reikalus, susijusius su verslo etika, apskaitos ir sukčiavimo klausimais, „Novo Nordisk“ keliu, galimais asmens duomenų pažeidimais, kokybe ar kitais klausimais, susijusiais su teisine rizika ir (arba) kitu rimtu pavojumi bendrovei „Novo Nordisk“ , reikia pranešti atitikties karštajai linijai. Toliau pateikta pavyzdžių, apie ką reikėtų pranešti.

Atkreipkite dėmesį, kad atitikties karštoji linija nėra skirta pranešimams apie klientų skundus, šalutinį poveikį ar suklastotus produktus. Norėdami pranešti apie tokius nuogąstavimus naudokitės nuoroda kairiajame meniu.

  • Bendrovės „Novo Nordisk“ arba bendrovę „Novo Nordisk“ atstovaujančios trečiosios šalies netinkamas elgesys arba verslo etikos taisyklių ir standartų pažeidimas.

Pavyzdžiai: netinkama prekybos ir rinkodaros veikla, netinkamas naudos suteikimas arba gavimas, netinkamas preparato mėginių ėmimas, netinkami santykiai su klientais arba trečiosiomis šalimis ir netinkamas bendravimas su pacientu.

  • Sunkus bendrovės „Novo Nordisk“ kelio principų pažeidimas, susijęs su vadovavimo praktika, verslo vykdymu ar elgesiu.

Pavyzdžiai: labai nesąžiningas elgesys su darbuotoju, kitoks netinkamas vadovybės elgesys arba kerštavimo problemos.

  • Nuogąstavimai dėl abejotinos apskaitos, vidaus kontrolės, audito ir finansinės ataskaitos arba tyčiniai veiksmai, siekiant neteisėtai gauti neleistinos naudos, pvz., pinigų, turto ar paslaugų.

Pavyzdžiai: apgaulingos finansinės ataskaitos, netinkama vidaus kontrolė, dokumentų klastojimas ir netinkamas „NN“ turto naudojimas arba vagystė.

  • Kokybės problemos, susijusios su gaminiais arba bendrosios klinikinės praktikos procesais, į kurias neatsižvelgiama įprastoje kokybės valdymo sistemoje.
  • Galimas asmens duomenų pažeidimas. Bet kokia tyčinė arba atsitiktinė prieiga prie asmens duomenų, jų atskleidimas, sunaikinimas ar pakeitimas be leidimo.
  • Reikšmingi pažeidimai, susiję su kova su monopolijomis arba sąžininga prekyba, šnipinėjimu arba sabotažu ir informacijos saugumo pažeidimais.

Apie nuogąstavimą per atitikties karštąją liniją galima pranešti telefonu arba internetu.

Atitikties karštąją liniją valdo trečioji šalis, o pranešusi šalis gali pasirinkti likti anonimiška. Tačiau skatiname visus pranešėjus atskleisti savo tapatybę, kad atliekant tyrimą galėtume geriau ištirti pranešimą ir palaikyti ryšį su pranešėju.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir atitinkamus telefono numerius, eikite į atitikties karštosios linijos ataskaitų portalą

Atvėrus nuorodą, viršutiniame dešiniajame kampe galite pasirinkti vieną iš kalbų. Pranešdami apie atvejį telefonu, šiek tiek palaukite, kol atstovas galės atsiliepti į Jūsų skambutį.

Atitikties karštosios linijos pranešimų portalas

Atitikties karštosios linijos pranešimų portalas – Iranas (jei esate Irane, naudokite šią nuorodą)

Kai pranešite apie atvejį telefonu arba internetu, gausite unikalų bylos numerį ir būsite paprašyti sukurti susijusį slaptažodį.

Su šia informacija galite patikrinti savo bylos būseną, sužinoti, ar yra kokių nors klausimų dėl Jūsų pranešimo, ir pateikti papildomos informacijos. 

Mes netoleruojame diskriminacijos ar kerštavimo asmenims, kurie gera valia praneša arba dalyvauja tyrime. Jeigu manote, kad Jums kerštaujama už pranešimą arba dalyvavimą tyrime, turite nedelsdami kreiptis į atitikties užtikrinimo karštąją liniją. Visi tokie pranešimai bus tiriami konfidencialiai.

Atitikties karštoji linija veikia Kopenhagoje, Danijoje. Todėl teikiant pranešimus jai taikomi Danijos ir Europos Sąjungos apribojimai.