1.1 Renkame informaciją, galinčią padėti mums tobulinti savo interneto svetaines. Tam tikros informacijos paprašome tiesiogiai, tačiau kita informacija renkama automatiškai. Visa automatiškai surinkta informacija saugoma suvestine forma ir negali būti naudojama jūsų tapatybei nustatyti. Kartais prašome pateikti informaciją, kuri kartais leistų nustatyti tapatybę ir būtų privati.

Todėl mūsų surinktą informaciją galima suskirstyti į dvi pagrindines kategorijas:

a) apibendrinti lankytojų statistiniai duomenys

b) asmenį identifikuojanti informacija

Apibendrintų lankytojų statistinių duomenų nesusiejame su asmenį identifikuojančia informacija.

Apibendrinti lankytojų statistiniai duomenys

Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje, automatiškai surenkame bendrą informaciją apie jūsų kompiuterį ir jo buvimo vietą, taip pat, jei taikoma, apie interneto svetainę, iš kurios pas mus patekote. Ši informacija negali būti naudojama jūsų asmens tapatybei nustatyti. Ši informacija naudojama tik apibendrinta forma, kad sužinotume, iš kur atvyksta mūsų lankytojai, ką jie žiūri ir kokius veiksmus atlieka, kur praleidžia daugiausia laiko.

Automatiškai renkama informacija:

o Pirmosios šalies slapuko palaikymas (ar leidžiate mums įkelti slapuką į jūsų kompiuterį)

o Lankytojo identifikavimas (atliekamas slapuku, kurį, jei įmanoma, įkeliame į jūsų kompiuterį)

o Persiunčiantis domenas (t.y. vieta, iš kurios atvykstate, pvz., google.com)

o Apsilankymo data ir laikas

o Regiono ir kalbos nustatymas (siekiant nustatyti šalį, kurioje esate)

o Operacinė sistema („Windows“, „OS X“, „Linux“, „iOS“, „Android“ ir kt.)

o Naršyklė ir naršyklės versija („Chrome“, „Internet Explorer“, „Firefox“, „Opera“, „Safari“ ir kt.)

o Ekrano skiriamoji geba (1280x1024, 1024x768 ir kt.)

o „JavaScript“ palaikymas

o „Java“ palaikymas

o IP adresas (kompiuterio adresas internete)

o Puslapio, kurį žiūrite, pavadinimas

o Puslapio, kurį žiūrite, URL

Asmenį identifikuojanti informacija

Kartais turime surinkti daugiau asmens duomenų apie jus. Kai kuriose mūsų interneto svetainės vietose (dalyse) jums gali reikėti užsiregistruoti, kad galėtumėte prisijungti; mes galime paprašyti, kad, pavyzdžiui, nurodytumėte savo amžių ir profesiją, kad geriau suprastumėme jūsų apsilankymo tikslą ir pagerintumėme lankytojų patirtį.

Bet kuriuo atveju, kai prašome pateikti kokią nors asmenį identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama jūsų tapatybei nustatyti, visada paaiškinsime, kodėl renkame informaciją, kaip ją renkame, kaip ją saugome ir kaip planuojame ją tvarkyti ir naudoti.

2.1 Asmenį identifikuojančią informaciją rinksime ir saugosime tik rinkimo proceso metu nurodytu tikslu. Baigę tvarkyti jūsų informaciją nurodytu tikslu, ją ištrinsime ir sunaikinsime, kad užtikrintume jūsų privatumą.

3.1 Šioje svetainėje nerenkame ir nesaugome neskelbtinų asmens duomenų, susijusių su jūsų sveikata, etnine kilme, religiniais įsitikinimais, politinėmis pažiūromis ir pan. Retais atvejais, kai siekiame surinkti kitus neskelbtinus duomenis, tai darysime griežtai laikydamiesi vietos duomenų privatumo teisės aktų.

4.1 Svarbu apsaugoti vaikų privatumą. Be vieno iš tėvų arba teisėto globėjo leidimo „Novo Nordisk“ neketina iš vaikų rinkti asmenį identifikuojančios informacijos (vaikais laikomi visi asmenys iki 18 metų amžiaus). Vaikai NETURĖTŲ „Novo Nordisk“ pateikti asmenį identifikuojančios informacijos be aiškaus vieno iš tėvų arba teisėto globėjo leidimo.

Prireikus nurodysime vaikams nepateikti savo asmens duomenų. Jei jūsų vaikas pateikė savo asmens duomenis ir jūs norėtumėte paprašyti, kad tokia informacija būtų pašalinta, kreipkitės infolt@novonordisk.com.

5.1 Asmens duomenys šioje svetainėje renkami tik tiek, kiek tai yra būtina. Surinkti duomenys niekada dėl jokios priežasties neparduodami trečiosioms šalims.

6.1 Visi mūsų surinkti asmens duomenys gali būti perduodami tarptautiniu mastu „Novo Nordisk“ pasaulinės organizacijos viduje. Yra nustatyta vidaus tvarka, užtikrinanti tinkamą apsaugos lygį nepriklausomai nuo to, kur „Novo Nordisk“ yra jūsų duomenys.

Daugiau informacijos apie mūsų poziciją dėl asmens duomenų apsaugos.

7.1 Niekada trečiosioms šalims neperduosime ir neparduosime mūsų lankytojus identifikuojančios informacijos.

Paprastai informacija dalysimės tik su paslaugų teikėjais ir konsultantais, su kuriais sudarytos sutartys. Tačiau siekdami laikytis teisinių įsipareigojimų, apsaugoti „Novo Nordisk“, jos darbuotojų ir kitų asmenų teises, nuosavybę ir saugumą, arba jei parduodame ar likviduojame bet kurią nors verslo ar turto dalį, asmens duomenimis gali būti dalijamasi. Bet koks toks dalijimasis bus vykdomas laikantis duomenų privatumą reglamentuojančių teisės aktų.

Pagal duomenų apsaugos taisykles turite toliau nurodytas teises. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į „Novo Nordisk“ infolt@novonordisk.com.

• Galite susipažinti su mūsų turimais jūsų asmens duomenimis;

• Galite gauti savo asmens duomenų kopiją susistemintu, dažnai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

• Galite gauti naujausią informaciją apie savo asmens duomenis arba juos pataisyti;

• Galite pareikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti arba sunaikinti;

• Galite mums nurodyti sustabdyti arba apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;

• Jei davėte sutikimą mums tvarkyti jūsų asmens duomenis, galite bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Jūsų atšaukimas neturės poveikio duomenų tvarkymo, atlikto prieš jums atšaukiant savo sutikimą, teisėtumui;

• Duomenų apsaugos institucijai galite pateikti skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis.

Pagal galiojančius įstatymus, šios teisės gali būti apribotos atsižvelgiant į konkrečias duomenų tvarkymo veiklos aplinkybes.

Jei turite klausimų ar prašymų, susijusių su šiomis teisėmis, susisiekite su mumis pirmiau nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.1 Daugiau apie slapukų naudojimą galite sužinoti mūsų Slapukų politikoje http://www.novonordisk.lt/content/dam/Lithuania/AFFILIATE/www-novonordisk-lt/Contacts/Documents/Slapuku%20politika.pdf

Informavimo tikslai
„Novo Nordisk“ interneto svetainės turinys pateikiamas tik informavimo tikslais. Svetainėje nepateikiama jokių patarimų ar rekomendacijų, ja neturėtų būti remiamasi priimant kokį nors sprendimą ar imantis kokių nors veiksmų. Patartina pasikonsultuoti su atitinkamos srities profesionaliais konsultantais dėl bet kurio konkretaus turinio aspekto taikymo. Visų pirma, nė viena šios interneto svetainės informacija nėra kvietimas ar siūlymas investuoti ar prekiauti „Novo Nordisk“ vertybiniais popieriais. Be to, interneto svetainėje pateikiama tam tikra informacija apie ligas ir jų gydymą. Tokia informacija nėra laikoma medicinine konsultacija. Tokia informacija nepakeičia sveikatos priežiūros specialisto konsultacijos. Jei turite arba įtariate, kad turite kokių nors sveikatos problemų, turėtumėte pasikonsultuoti su savo bendrosios praktikos gydytoju arba kitu kvalifikuotu sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.

Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“
Šioje interneto svetainėje informacija pateikiama „tokia, kokia yra“, o „Novo Nordisk“ nepateikia jokių pareiškimų ir nesuteikia garantijų, išreikštų ar numanomų, įskaitant, be kita ko, numanomas prekybos, tinkamumo konkrečiam tikslui ar pažeidimo nebuvimo garantijas. „Novo Nordisk“ nepateikia jokių pareiškimų ir nesuteikia jokių garantijų, susijusių su išsamumu, tikslumu, savalaikiškumu, prieinamumu, funkcionalumu ir atitiktimi galiojantiems teisės aktams. Naudodamiesi šia svetaine, prisiimate riziką, kad informacija gali būti neišsami, netiksli arba gali neatitikti jūsų poreikių ar reikalavimų.

Atsakomybės neprisiėmimas
Nei „Novo Nordisk“, nei mūsų turinio teikėjai neatsako už jūsų patirtus nuostolius ar sužalojimus, susijusius su jūsų prisijungimu prie šios svetainės, negalėjimo prie jos prisijungti arba rėmimosi joje pateikta informacija. „Novo Nordisk“ neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, susijusius, baudinius ir specialiuosius ar kitokius nuostolius, prarastas galimybes, prarastą pelną ar bet kokius kitus bet kokios rūšies nuostolius ar žalą. Šis apribojimas apima pažeidimus arba bet kokius virusus, kurie gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą.

Nuorodos į kitas svetaines
Šioje interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios nepriklauso „Novo Nordisk“ arba nėra jos kontroliuojamos; atkreipkite dėmesį į tai, kad mes neatsakome už šių svetainių privatumo politiką ir jos nekontroliuojame. Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą taikomas tik šioje svetainėje surinktai informacijai. Primygtinai raginame perskaityti kiekvienos jūsų lankomos svetainės, kurioje kaupiama asmenį identifikuojanti informacija, pareiškimus apie privatumo apsaugą.

Interneto svetainės, kurios pateikiama nuoroda į mūsų svetainę
„Novo Nordisk“ nepalaiko interneto svetainių, kuriose pateikiama nuoroda į „Novo Nordisk“ svetaines. „Novo Nordisk“ neatsako nei už šių panašių svetainių turinį, nei už informacijos, kurią naudotojai gali pasirinkti pateikti šiose svetainėse, kontrolę.

Pakeitimai
„Novo Nordisk“ pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti, modifikuoti, pakeisti ar pašalinti bet kokį šios svetainės turinį arba apriboti prieigą prie jos arba nutraukti jos platinimą.

Autorių teisės ir turinio naudojimas
Šios interneto svetainės turinys yra „Novo Nordisk“ nuosavybė ir yra saugomas autorių teisių įstatymų. Šioje svetainėje pateikiami prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai, logotipai ir produktai yra saugomi visame pasaulyje ir nė vienas iš jų negali būti naudojamas be išankstinio rašytinio „Novo Nordisk“ sutikimo. Šios internetinės svetainės turinį galite parsisiųsdinti tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Neleidžiama keisti ar atgaminti turinio. Turinys negali būti kopijuojamas ar naudojamas kokiu nors kitu būdu.

Klausimų ir pastabų naudojimas
Visi klausimai, pastabos, pasiūlymai ar kiti pranešimai, įskaitant idėjas, išradimus, sprendimus, metodus ar praktinę patirtį, kuriuos galite elektroniniu būdu ar kitomis priemonėmis persiųsti į šią interneto svetainę ar „Novo Nordisk“, yra nekonfidencialūs ir taps „Novo Nordisk“ nuosavybe, kuria „Novo Nordisk“ be apribojimų gali naudotis bet kokiu būdu ir bet kokiais tikslais, įskaitant prekių ar paslaugų kūrimą, gamybą ir (arba) rinkodarą.

Taikytina teisė
Jūsų prieiga prie šios interneto svetainės ir naudojimasis ja bei jos turiniu reglamentuojami ir aiškinami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

11.1 Jei turite klausimų dėl šio privatumo, slapukų ir teisinės atsakomybės apribojimo, jei norite sužinoti apie saugomus savo asmens duomenis arba jei turite abejonių dėl to, kaip „Novo Nordisk“ naudoja jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į mus infolt@novonordisk.com.