Įmonėje „Novo Nordisk“ siekiame skaidriai informuoti apie tai, kad naudojame Jūsų asmens duomenis, ir kaip juos saugome. Šis pranešimas skirtas paaiškinti, kokios rūšies asmeninę informaciją mes renkame, kodėl renkame ir ką su ja darome.

Už Jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakinga įmonė yra:

UAB „Novo Nordisk Pharma“
J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius
Juridinio asmens kodas 300114028
infolt@novonordisk.com
+370 5 2122849

Jei turite klausimų ar abejonių dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, visuomet galite susisiekti su UAB „Novo Nordisk Pharma“ arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu infolt@novonordisk.com.

Jūsų asmens duomenis gauname iš šių šaltinių:

 • tiesiogiai iš Jūsų;
 • jeigu esate atstovaujamas, tai iš Jūsų šeimos narių ar globėjų;
 • iš sveikatos priežiūros specialistų, tokių kaip Jūsų slaugytojas, vaistininkas ar gydytojas;
 • iš telefono pokalbių, el. laiškų ir kitų skaitmeninių kanalų.

Asmens duomenis apie Jus tvarkome šiems tikslams:

 • kad atliktume mokslinius nusiskundimų ir šalutinių poveikių, galimai susijusių su „Novo Nordisk“ medicininiais preparatais, vertinimus. Nusiskundimai ir šalutiniai poveikiai bus kaupiami duomenų bazėse ir reguliariai analizuojami, siekiant nustatyti bendras tendencijas;
 • kad atsakytume į Jūsų klausimus ar prašymą pateikti informaciją;
 • kad analizuotume duomenis, siekdami aptarnauti paklausimus apie produktų naudojimą;
 • kad analizuotume duomenis, siekdami tobulinti savo klientų aptarnavimą ir produktų pasiūlą. 

3 skyriuje aukščiau nurodytais tikslais galime tvarkyti tokias asmens duomenų rūšis:

 • kontaktinę informaciją (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
 • duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę;
 • duomenis, susijusius su sveikata ir Jūsų naudojamais medicininiais preparatais.

Mūsų atliekamam Jūsų asmens duomenų tvarkymui reikalingas teisinis pagrindas. Pagal įstatymą mums leidžiama tvarkyti 4 skyriuje aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis remiantis tuo, kad duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtiems interesams užtikrinti. Teisėti interesai yra:

a.     duomenų tvarkymas yra būtinas tam, kad galėtume įvykdyti savo teisėtas pareigas;

b.     kad moksliškai įvertintume nusiskundimus ir šalutinius poveikius, kurie gali būti susiję su Novo Nordisk medicininiais produktais;

c.     kad galėtume tobulinti savo klientų aptarnavimo ir produktų pasiūlos aspektus.

Jūsų asmens duomenimis galime pasidalinti su:

 • mūsų įmonei padedančiais tiekėjais ar pardavėjais (pvz., konsultantais, IT paslaugų teikėjais, finansų institucijomis, advokatų kontoromis, licencijų partneriais)
 • kitais „Novo Nordisk“ subjektais (pvz., su „Novo Nordisk“ susijusiais asmenimis kitose šalyse);
 • valstybės institucijomis, įskaitant sveikatos ir (ar) reguliavimo institucijas;

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek tai būtina atsižvelgiant į tų duomenų pobūdį. Pavyzdžiui:

 • duomenis, kurie surinkti dėl to, kad gautas techninis skundas – saugosime iki 12 metų;
 • duomenis, kurie surinkti tiriant galimus šalutinius produkto poveikius – saugosime iki 10 metų nuo tokio produkto platinimo pabaigos;
 • visus kitus duomenis – saugosime iki 5 metų.

Apskritai, Jūs turite šias teises:

Jūsų teisės

Kaip Jūs naudojatės savo teisėmis

Jūsų duomenų apžvalga

Galite kreiptis dėl savo asmens duomenų kopijos, kurią mes pateikiame susistemintu formatu, skaitomu kompiuterio.

Apriboti naudojimą

Galite kreiptis, kad mes nutrauktume ar apribotume Jūsų asmens duomenų naudojimą.

Ištrynimas

Galite kreiptis, kad Jūsų asmens duomenys būtų anonimizuoti.

Ištaisyti savo duomenis

Galite kreiptis, kad mes ištaisytume ar patikslintume informaciją apie Jus.

Skųstis dėl mūsų atliekamo duomenų naudojimo

Galite pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.

Pagal taikytiną teisę, priklausomai nuo duomenų tvarkymo veiklos konkrečių aplinkybių, gali būti šių teisių apribojimų. Turėdamas su šiomis teisėmis susijusių klausimų ar prašymų, susisiekite su mumis, kaip nurodyta 1 skyriuje.