Už Jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakinga bendrovė:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
CVR numeris 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Jei turite klausimų ar nuogąstavimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, visada galite kreiptis į bendrovę „Novo Nordisk“ arba jos duomenų privatumo pareigūną adresu  privacy@novonordisk.com .

Šiame privatumo pareiškime aprašyta bendrovės „Novo Nordisk“ praktika, susijusi su visa informacija, kurią renkame per mūsų internetinę atrankos sistemą, kai ieškote ir kreipiatės dėl darbo bendrovėje „Novo Nordisk A/S“ arba vienoje iš jos asocijuotųjų bendrovių.

Atidžiai perskaitykite šį pareiškimą ir nurodykite, kad sutinkate su jo sąlygomis, spustelėdami toliau esantį mygtuką „Suprantu ir sutinku su pirmiau pateiktomis sąlygomis“. Jūsų asmens duomenis tvarkome pagal Jūsų sutikimą, pateiktą spustelėjus toliau esantį mygtuką „Sutikti“.

Bendrovė „Novo Nordisk“ renka asmens duomenis, kuriuos pateikėte per įsidarbinimo procedūrą. Asmens duomenys laikomi išorinėje duomenų bazėje Lenkijoje.

Be to, jei būtina toliau nurodytais tikslais, Jūsų asmens duomenis ji gali perduoti gaminius ir paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims (pvz., įstaigoms, padedančioms bendrovei „Novo Nordisk“ tikrinti ir apklausti būsimus darbuotojus), IT sistemų tiekėjams ir reguliavimo institucijoms, jei to reikalaujama pagal įstatymus.

Asmens duomenys taip pat laikomi rankiniu pavidalu ir kitose vidinėse kompiuterių sistemose. Asmens duomenys apima visą Jūsų pateiktą informaciją.

Jūsų asmens duomenys bus naudojami įdarbinimo tikslais ir tokiu būdu Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti asocijuotosioms „Novo Nordisk“ bendrovėms, esančioms kitoje šalyje nei Jūsų gyvenamoji šalis. Asmens duomenys bus vertinami tik kaip aprašyta toliau.

3 skyriuje aprašytais tikslais galime tvarkyti šių tipų asmens duomenis:

  • kontaktinę informaciją (vardas, pavardė, el. pašto adresas, šalis),
  • profesinės patirties trukmę,
  • dominančias sritis / vietas.

Bendrovė „Novo Nordisk“ yra lygių galimybių darbdavė ir visus su įdarbinimu susijusius sprendimus priima visiškai pagal nuopelnus ir kvalifikaciją. Todėl neturėtumėte teikti informacijos apie rasę ar etninę kilmę, religiją ar įsitikinimus, politines pažiūras ar seksualinę orientaciją arba narystę sąjungoje. Taip pat nenurodykite savo socialinio draudimo numerio.

Jūs neprivalote pateikti mums savo asmens duomenų. Tačiau, jei nepateiksite savo asmens duomenų, pretendento įsidarbinti profilio registruoti negalėsite.

Jūsų asmens duomenys bus atskleisti tik toliau aprašytomis aplinkybėmis.

Asmens duomenys bus atskleisti tiek, kiek reikia pirmiau išvardytais tikslais bendrovės „Novo Nordisk“ patronuojamosioms bendrovėms visame pasaulyje, įskaitant esančias ne ES šalyse, kuriose duomenų privatumo ir apsaugos įstatymai bei kiti teisės aktai gali skirtis nuo Jūsų gyvenamosios šalies. 

Asmens duomenys gali būti atskleisti valdžios institucijoms ir teisėsaugos institucijoms, kaip leidžiama ir reikalaujama teisės aktais. 

Perduodant Jūsų asmens duomenis, atsižvelgiant į tai, kuriai šaliai perduodami duomenys, mes naudojame toliau nurodytas apsaugos priemones, kaip reikalaujama teisės aktais.

  • Perduodama tai „Novo Nordisk“ bendrovei, kuriai taikomos „Novo Nordisk“ privalomosios organizacijos taisyklės, pateiktos adresu  https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • Paskirties šalys, kurios ES Komisijos vertinimu, pakankamai apsaugo asmens duomenis.
  • Mes taikome ES Komisijos parengtas standartines sutarčių sąlygas dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims. Sąlygų kopiją galite gauti kreipęsi į mus, kaip aprašyta 1 skyriuje;

Prašome pateikti tikslią ir naujausią informaciją bei raginame reguliariai atnaujinti savo asmens duomenis. Bet kuriuo metu galite peržiūrėti, keisti arba  atsisakyti  pretendento įsidarbinti paslaugos.

Bendrovė „Novo Nordisk“ po 3 metų pašalins neaktyvią (be jokių spustelėjimų el. laiškuose) pretendento įsidarbinti informaciją.

Galite gauti papildomos informacijos apie mūsų laikomus ir tvarkomus Jūsų asmens duomenis ir tiek, kiek turite tokią teisę pagal galiojančius įstatymus, galite gauti savo asmens duomenų kopiją struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu. Be to, galite nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba pareikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti. Be to, galite bet kada atsiimti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Jei norite pasinaudoti viena ar keliomis savo teisėmis, susisiekite su mumis naudodamiesi pirmiau pateikta kontaktine informacija.

Jeigu turite nusiskundimų dėl mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Jūsų šalyje esančią duomenų apsaugos tarnybą, pvz., jeigu esate Danijos pilietis, tai būtų Danijos duomenų apsaugos tarnyba .

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami anoniminei statistikai vidaus tikslais. Tokiu atveju informacija bus naudojama apibendrintu pavidalu. Visi asmens duomenys bus nuasmeninti.